TIJDSCHRIFTEN

HOME
OVER POLKA
PORTFOLIO
HUISSTIJLEN
BROCHURES
JAARVERSLAGEN
BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
AFFICHES
WEBSITES
DIGITALE MEDIA
OVERIGE
DESIGN AWARDS

EGOR
CONTACT


Periodieken zoals tijdschriften en nieuwsbrieven kunnen heel actueel inspelen
op interesses van een doelgroep. Een dergelijke publicatie moet snel en
binnen een strakke tijdsplanning gemaakt kunnen worden. Een helder
stramien en een duidelijke vormgeving liggen aan de basis hiervan.
Daarbinnen moet ruimte zijn om elke uitgave een eigen uitstraling te geven.
Polka Design kan zorgen voor de vormgeving maar ook voor bladmanagement,
tekst, beeldmateriaal, organisatie van het druktraject en bezorging aan
de doelgroep.
OnderwijsInnovatie | Open Universiteit Nederland
Flitskrant | Verenigde Jeugdclubs Limburg
Locus | Open Universiteit Nederland
Laurierblad | Laurentius ziekenhuis
Stichting Mensen Uit De Nood
EuriArtes | Stichting Euriade
Vitaal Platteland | Provincie Limburg
Z 't Veld zelfportret
EuriArtes Special | Stichting Euriade
Lateraal Kanaal | Panheel Groep
Spiegelbeeld | Gemeente Roermond
Supplement | Hornerheide